فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم ترسناک جدید + آرشیو بهترین فیلم های ترسناک خارجی

ترسناک

دانلود فیلم The Love of My Life 3.4 بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Purge 5.7 بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Panzer Chocolate 3.6 بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Human Race 5.3 بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم White Settlers 4.7 بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Blood Widow 2.9 بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Bombshell Bloodbath 3.8 بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Dollface 3.2 بروزرسانی : ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Curse of Chucky 5.7 بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Mama 6.2 بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Evil Dead 6.5 بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 6.6 بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Carrie 5.9 بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Mortal Instruments: City of Bones 5.9 بروزرسانی : ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Children of the Night 5.2 بروزرسانی : ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Suburban Gothic 5.6 بروزرسانی : ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Deliver Us from Evil 6.2 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Tape 13 3.2 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Fury: The Tales of Ronan Pierce 4.7 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Another World 4.8 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Oculus 6.5 بروزرسانی : ۸ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Indigenous 4.8 بروزرسانی : ۵ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Fear of Darkness 4.0 بروزرسانی : ۴ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Dark Shadows 6.2 بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۳۹۸
عضویت در کانال تلگرام ما @almasmovieCom