فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم خارجی علمی تخیلی | فیلم با ژانر علمی تخیلی جدید + آرشیو قدیمی و کامل

علمی تخیلی

دانلود فیلم Frequencies 6.8 بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Invasion Roswell 3.2 بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Transcendence 6.3 بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Human Race 5.3 بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Avengers: Endgame 8.6 بروزرسانی : ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Captain Marvel 7.0 بروزرسانی : ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Edge of Tomorrow 7.9 بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم These Final Hours 6.7 بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Chronicles of Riddick: Dead Man Stalking 6.4 بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۳۹۸
دانلود فیلم Another World 4.8 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم RoboCop 6.2 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Avengers 8.1 بروزرسانی : ۸ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Hunger Games 7.2 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Prometheus 7.0 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Amazing Spider-Man 7.0 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Earthrise 3.5 بروزرسانی : ۵ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم John Carter 6.6 بروزرسانی : ۱ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Dredd 7.1 بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Battleship 5.8 بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Errors of the Human Body 5.3 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Transformers: Dark of the Moon 6.3 بروزرسانی : ۲۰ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم X-Men: First Class 7.7 بروزرسانی : ۲۰ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Captain America: The First Avenger 6.9 بروزرسانی : ۲۰ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Limitless 7.4 بروزرسانی : ۱۹ تیر ۱۳۹۸
عضویت در کانال تلگرام ما @almasmovieCom